Supe

Pružamo potpunu tehnologiju proizvodnji supa bilo da su bistre ili krem supe.

Povezujemo Vas sa dobavljačima opreme , sirovina, ambalaže.